GEZAMENLIJK AANDELEN

In overeenstemming met artikel 74§6 van de wet van 1 april 2007 deelden de ondertekenaars van de Aandeelhoudersovereenkomst aan de vennootschap mee dat ze gezamenlijk meer dan 30 % van de aandelen met stemrecht bezaten. 

De mededelingen die worden in de afgelopen jaren aan FSMA gezonden zijn in de onderstaande lijst.