ATENOR  is een onderneming in vastgoedontwikkeling die genoteerd is op Euronext Brussels

Atenor investeert in grootschalige vastgoedprojecten die voldoen aan strikte criteria inzake ligging, economische efficiëntie en respect voor het milieu.

Atenor heeft zich tot doel gesteld haar missie als promotor uit te oefenen in harmonie met de evolutie van de stad. Al snel positioneerde het bedrijf zich als stedelijke actor, bewust van de nieuwe uitdagingen waarmee de stad wordt geconfronteerd (opvangen van de stedelijke bevolkingsgroei, een antwoord bieden op de sociaaleconomische en milieu-uitdagingen). De stedenbouwkundige en architecturale aanpak van Atenor biedt een antwoord op de behoeften van het leven in de stad vandaag.