ATENOR, dat sinds meer dan 25 jaar actief is in de sector van de vastgoedontwikkeling, heeft onophoudelijk resultaten geboekt en daarbij een knowhow ontwikkeld die door de hele markt wordt erkend.

In de voorbije jaren heeft de Groep haar activiteiten toegespitst op vastgoedontwikkeling; uit de resultaten die in de laatste boekjaren werden opgetekend, blijkt de juistheid van deze strategische keuze.

Om aan de verschillende ontwikkelingen van de vastgoedmarkt te beantwoorden, heeft ATENOR zich geconcentreerd op de woonmarkt én de handelsmarkt en zo zijn competentieveld uitgebreid. Die knowhow, die gebaseerd is op de ontwikkeling van grote vastgoedgehelen voor gemengd gebruik, blijkt vandaag bijzonder actueel.


Op geografisch gebied heeft ATENOR sinds 2007 eveneens een concrete basis gelegd voor een aanwezigheid in Centraal Europa, door te kiezen voor Roemenië en Hongarije.