Omdat vastgoedpromotie vandaag de dag nauw samenhangt met nieuwe strategieën voor stadsontwikkeling, is ATENOR betrokken bij thema’s als milieu, maatschappij en economie verantwoordelijkheid.

Verantwoordelijkheid voor het milieu

Duurzame ontwikkeling met oog voor het milieu
Als vastgoedontwikkelaar met verantwoordelijkheidszin wil ATENOR haar steentje bijdragen tot de bescherming van onze planeet. Afgezien van de geldende normen en wetten besteedt de Groep bij de ontwikkeling van haar vastgoedprojecten bijzondere aandacht aan duurzame ontwikkeling: het gebruik van milieuvriendelijk materiaal, energie afkomstig van de natuurelementen om ons heen (water, wind, zon)...

Voor ATENOR hangt milieubescherming ook steeds nauw samen met een daling van de exploitatiekosten en meer comfort voor de gebruikers.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Aangezien ATENOR een gepast antwoord wil bieden op de problemen inzake stadsontwikkeling, legt ze voortaan de nadruk op 4 fundamentele pijlers.

Een grotere functionele mix voor meer gezelligheid
De combinatie van verschillende functies vormt een factor van gezelligheid waardoor de stadsbewoners hun stad op een andere manier kunnen beleven. Goed geïntegreerd in het stadsweefsel, genereert dit een sociologische mix en bevordert het het contact tussen verschillende generaties. Vanuit een macro-economisch oogpunt beperkt dit tevens het aantal verplaatsingen binnen de stad (mobiliteit/vervuiling) en verzekert het ook buiten de kantooruren een bruisende stadsdynamiek.

De stedelijke dichtheid als eigenlijke basis van het bestaan van een stad
Voor veel stadsbewoners is stadsverdichting een van de meest pertinente oplossingen om de problemen waarmee de grootsteden te maken krijgen, aan te pakken: mobiliteit, onveiligheid, vervuiling... Een weldoordachte stadsverdichting kan op die manier de levenskwaliteit verhogen.

Openbare ruimten die een dialoog tussen privéruimte en openbare ruimte tot stand brengen
Voor ATENOR is de openbare ruimte een fundamenteel element van de stadsdynamiek. Meer nog dan een ontmoetingsplaats buiten vormt ze een link tussen privéleven en openbaar leven. Een essentiële en onmisbare plek die bijdraagt tot de geslaagde heropleving van de wijk.

Een betekenisvolle architectuur
Voor ATENOR geeft de architecturale kwaliteit vorm aan het stadslandschap en zet ze iedereen ertoe aan om zorg te dragen voor zijn stad, er te wonen, te werken en te verblijven. De vastgoedontwikkelaar heeft dan ook de taak om deze architectuur tot zijn recht te doen komen om de stad deze onmisbare esthetische aantrekkingskracht te verlenen.

 

Economische verantwoordelijkheid

Rekening houdend met haar financieel evenwicht en haar toekomstige groei probeert ATENOR om meerwaarde te creëren aan de hand van een duidelijke en ruim verspreide strategie. Voor de aandeelhouder die ervoor gekozen heeft om te investeren in de sector van vastgoedprojecten, biedt de firma een diversificatie van zijn risico, een specifieke benadering van de business en toegang tot grootschalige projecten. In die geest wil de Groep hem een regelmatige vergoeding geven voor zijn kapitaal, en tegelijk borgstaan voor de groei van de patrimoniale waarde via de permanente vernieuwing van de portefeuille met nieuwe projecten.