TRANSPARANTIE

Om de houders van effecten in staat te stellen hun verplichtingen inzake transparantie na te leven (titel II van de wet van 2 mei 2007 en Koninklijk Besluit van 14 februari 2008), worden de basisgegevens hieronder weergegeven:

  • Totaal kapitaal: € 57.630.585,69
  • Het totale aantal stemrechtverlenende effecten: 5.631.076
  • Totaal aantal stemrechten (= de noemer): 5.631.076

ATENOR herinnert er ook aan dat:

  • Er geen verschillende klassen van aandelen zijn.
  • De statuten van ATENOR (artikel 13) voorzien in een extra drempel van 3%.
  • Er zowel in de teller als in de noemer rekening gehouden moet worden met de effecten waarvan het stemrecht werd opgeschort.

Kennisgevingsplichtige personen kunnen hun kennisgevingen versturen naar:

Hans Vandendael
Legal Director
+32 2 387 22 99
vandendael@atenor.be

De kennisgevingen die ATENOR in de voorgaande jaren ontving, worden hieronder weergegeven.