Op 31 december 2018 is de aandeelhoudersstructuur de volgende:

Aantal aandelen Deelneming % waaronder aandelen
binnen een
gezamenlijk aandeelhouderschap
ALVA s.a. (1) 521.437 9,26 521.437
LUXEMPART s.a. (1) 600.247 10,66 521.437
3D n.v. (1) 695.643 12,35 521.437
Stéphan SONNEVILLE s.a. (1, 2) 241.030 4,28 150.500
ForAtenoR s.a. (1) 592.880 10,53 592.880
Sub-totaal 2.651.237 47,08 2.307.691
Aandelen in autocontrole 231.825 4,12
Publiek 2.748.014 48,80
Totaal 5.631.076 100,00
(1) Ondertekenaars van de aandeelhoudersovereenkomst
(2) Gedelegeerd Bestuurder, vennootschap onder leiding van Stéphan Sonneville
Conform artikel 74 van de wet van 1 april 2007 hebben deze aandeelhouders aan de vennootschap meegedeeld dat ze samen, op de datum van invoegetreding van deze wet, meer dan 30% van de effecten met stemrecht bezaten.