In de statuten van ATENOR de rechtsvorm, de naam, de zetel, het voorwerp, de duur maar ook het maatschappelijk kapitaal, de aandelen, inbrengen, obligaties evenals het bestuur, de directie en de controle van de vennootschap gedefinieerd.

Vorm - Naam - Maatschappelijke zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1

De vennootschap is een naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan. Haar naam luidt: "ATENOR ".

Artikel 2
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1310 Terhulpen, avenue Reine Astrid 92.  Hij kan, bij beslissing van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht. De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, filialen, agentschappen en banken oprichten in België en in het buitenland. De bestuurders zorgen ervoor dat elke wijziging van maatschappelijke zetel wordt gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad (...)