in miljoenen € 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoresultaat (aandeel van de groep) 15,33 19,963 20,37 22,18 35,18
Courante cash flow (1) 17,74 23,03 19,72 25,51 32,99
Eigen vermogen 112,90 126,80 139,39 149,64 170,30
Beurskapitalisatie 218,29 264,66 256,27 264,63 287,18
(1) Nettowinst + afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen.
De financiële informaties over boekjaar 2017 werden opgesteld conform de IFRS-normen zoals van toepassing in de Europese Unie.

Geconsolideerd nettoresultaat

Courante cash flow

Geconsolideerd eigen vermogen