in miljoenen € 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoresultaat (aandeel van de groep) 12,03 15,33 19,96 20,37 22,18
Courante cash flow (1) 12,26 17,74 23,03 19,72 25,51
Eigen vermogen 104,79 112,90 126,80 139,39 149,64
Beurskapitalisatie 179,88 218,29 264,66 256,27 264,63
(1) Nettowinst + afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen.
De financiële informaties over boekjaar 2017 werden opgesteld conform de IFRS-normen zoals van toepassing in de Europese Unie.

Geconsolideerd nettoresultaat

Courante cash flow

Geconsolideerd eigen vermogen