Het bruto dividend besloten door de Algemene Vergadering van
26 april 2019 bedraagt 2,20 euro, dit betekent een netto dividend na voorheffing (30%) van 1,54 euro per aandeel.
De materialisatie van dit dividend zal resulteren in de creatie van een "coupon" nummer 13.

De financiële dienstverlening van ATENOR wordt verzekerd door Euroclear Belgium (Koning Albert II laan, 1 te 1210 Brussel).

Het dividend wordt uitbetaald vanaf 2 mei 2019.
De uitbetaling aan de aandeelhouders op naam gebeurt via bankoverschrijving vanaf 2 mei 2019.

Praktische modaliteiten betreffende de uitbetaling van het dividend :

  • Datum afscheuren coupon (ex date) : 29 april 2019
  • Registratie datum (record date) : 30 april 2019
  • Uitbetaling dividend (payment date) : 2 mei 2019

Nettoresultaat en brutodividend per aandeel

Gegevens per aandeel (in €) 2014 2015 2016 2017 2018
Eigen vermogen 20,69 22,52 24,75 26,57 30,24
Courante cash flow 3,25 4,09 3,50 4,53 5,86
Geconsol. Nettoresultaat
(aandeel van de groep)
2,85 * 3,59 * 3,73 * 4,07 6,25
Brutodividend 2,00 2,00 2,04 2,08 2,20
Netto dividend 1,50 1,46 1,428 1,456 1,54
Aantal aandelen 5.457.264 5.631.076 5.631.076 5.631.076 5.631.076
(*) Gemiddelde gewogen in verhouding tot de kapitaalverhogingen (optioneel dividend)