Het bruto dividend dat wordt voorgesteld aan de Algemene Vergadering van
27 april 2018 bedraagt 2,08 euro, dit betekent een netto dividend na voorheffing (30%) van 1,456 euro per aandeel.
De materialisatie van dit dividend zal resulteren in de creatie van een "coupon" nummer 12.

De financiële dienstverlening van ATENOR wordt verzekerd door Euroclear Belgium (Koning Albert II laan, 1 te 1210 Brussel).

Het dividend* wordt uitbetaald vanaf 3 mei 2018.
De uitbetaling aan de aandeelhouders op naam gebeurt via bankoverschrijving vanaf 3 mei 2018.

Praktische modaliteiten betreffende de uitbetaling van het dividend :

  • Datum afscheuren coupon (ex date) : 30 april 2018
  • Registratie datum (record date) : 2 mei 2018
  • Uitbetaling dividend (payment date) : 3 mei 2018

* mits goedkeuring door de Gewone Algemene Vergadering

Nettoresultaat en brutodividend per aandeel

Gegevens per aandeel (in €) 2013 2014 2015 2016 2017
Eigen vermogen 19,95 20,69 22,52 24,75 26,57
Courante cash flow 2,33 3,25 4,09 3,50 4,53
Geconsol. Nettoresultaat
(aandeel van de groep)
2,33 * 2,85 * 3,59 * 3,73 4,07
Brutodividend 2,00 2,00 2,00 2,04 2,08
Netto dividend 1,50 1,50 1,46 1,428 1,456
Aantal aandelen 5.251.918 5.457.264 5.631.076 5.631.076 5.631.076
(*) Gemiddelde gewogen in verhouding tot de kapitaalverhogingen (optioneel dividend)