ATENOR GROUP is een onderneming in vastgoedontwikkeling die gespecialiseerd is in grootscheepse stadsprojecten - kantoren, gemengde en woongehelen – met een uitstekende ligging en van een grote technische en architecturale kwaliteit. Met haar uitgebreide knowhow ontwerpt en voert de onderneming nu projecten uit in België en in het buitenland.